Vil ha nasjonalt senter for tunnelsikkerhet

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal oppfordrer Regjeringen til å se mot Rogaland når de skal etablere et nasjonalt senter for tunnelsikkerhet. - Vi har en unik mulighet til å bygge et nasjonalt senter og gjøre Rogaland til et tunnelsikkerhetslaboratorium for hele landet, sa hun under Norwegian Tunnel Safety Conference på Sola Strand Hotel 15. november 2016. (Foto: Mohammed Basefer)

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal oppfordrer Regjeringen til å se mot Rogaland når de skal etablere et nasjonalt senter for tunnelsikkerhet. - Vi har en unik mulighet til å bygge et nasjonalt senter og gjøre Rogaland til et tunnelsikkerhetslaboratorium for hele landet, sa hun under Norwegian Tunnel Safety Conference på Sola Strand Hotel 15. november 2016. (Foto: Mohammed Basefer)

AV: Andreas Høy Knudsen og Helen Roth

Statssekretær Tom Cato Karlsen (FrP) i Samferdselsdepartementet kunne forsikre at regjeringen følger opp Riksrevisjonens ferske rapport om sikkerhet i norske tunneler.

– Vi følger opp rapporten med økte bevilgninger, sa Karlsen

Riksrevisjonen har påvist store mangler i trygghetsforvaltningen, manglende brannøvinger, svak styring og oppfølging, manglende informasjon til trafikantene, samt at arbeidet med oppgradering av tunneler har kommet svært kort.

På Norwegian Tunnel Safety Conference understreket statssekretæren at regjeringen ønsker et nasjonalt senter for tunnelsikkerhet, og at redningstjenestene selv må finne ut hvor dette skal ligge.

– Vi er avhengige av gode forslag fra dere; søk støtte omkring i landet, få på plass et nasjonalt senter og sørg for utdanning, sa Karlsen.

Se til Rogaland

Fylkesordfører i Rogaland Solveig Ege Tengesdal (KrF) svarte i sitt innlegg på oppfordringen fra Karlsen:

– Det som skjer i Rogaland, er verdt å lytte til i nasjonal sammenheng. Jeg vil si at det er mulig å bygge et nasjonalt senter og gjøre Rogaland blir et tunnelsikkerhetslaboratorium for hele landet, sa Tengesdal.

Har igangsatt forskning

Den nye tunnelsikkerhetsklyngen har allerede fra oppstart en rekke prosjekter i porteføljen, og under åpningskonferansen kunne ordstyrer Tora Aasland presentere tre stipendiater som skriver doktoravhandling om tunnelsikkerhet.

Rådgiver i Rogaland brann og redning IKS, Mona Svela, har fått støtte fra Forskningsrådet til en offentlig sektor-Ph» om hvordan brann- og redningstjenesten kan utrustes for å oppnå økt læring i tunnelsikkerhetsarbeidet. Lene Østrem er stipendiat ved Høgskolen Stord/Haugesund og Lunds Universitet og har begynt på sin doktorgrad om modellering av brann og redning i undersjøiske tunneler.

Ingrid Time er ansatt som stipendiat i Rogaland fylkeskommune for å skrive en doktorgradsavhandling der temaet er risikoanalyser i tunneler.