we-help-you-succeed-concept-000066569341_redusert.jpg

Kunnskap om støtteordninger

Det finnes en rekke offentlige støtteordninger for bedrifter som gjennomfører innovative prosjekter. Vi kan hjelpe til med å finne fram til riktig støtteordning.

Kanskje er det en ordning hos Innovasjon Norge som passer for akkuratt ditt prosjekt? Eller hva med å søke støtte hos et av de regionale forskingsfondene eller hos Norges forskningsråd?

I tillegg finnes det store muligheter i EUs rammeprogram Horizon 2020, som er verdens størsteforsknings- og innovasjonsprogram. Rammen for programmet er 80 milliarder euro fordelt over sju år. Norske bedrifter og forskningsmiljøer kan delta på lik linje med deltakere i andre europeiske land.