Back to All Events

Nasjonal konferanse - Med tanke på mennesket

  • Sola Strand Hotel 27 Axel Lunds veg Sola, Rogaland, 4055 Norway (map)

Arbeidet med å bedre sikkerheten i norske vegtunneler har ikke kommet langt nok, konkluderte Riksrevisjonen i rapporten som ble offentliggjort 6. september i år. Dette blir bakteppet for den nasjonale konferansen til Norwegian Tunnel Safety Cluster. 

Norwegian Tunnel Safety Cluster er en klynge med utgangspunkt i Rogaland, som har som målsetting å bidra til sikrere tunneler og færre ulykker. Dette er viktig for trafikantene, for brann- og redningsmannskapene, for transportnæringen og hele lokalsamfunn. Skal vi få til dette, må vi samarbeide og vi må lære av hverandre på tvers av tradisjonelle bransjer og sektorer. Vi har behov for ny teknologi og ny kunnskap. Og vi har ingen tid å miste!

På konferansen vil Einar Morland bidra med en sterk skildring av hvordan han og familien opplevde brannen i Gudvangatunnelen i 2013. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kommer, og i tillegg bidrar blant andre:  

• Brann- og redningssjef Henry Ove Berg, Rogaland brann og redning IKS

• Professor Geir Sverre Braut, Stavanger universitetssjukehus, UiS og HSH

• Statens havarikommisjon

• Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF)

For å se hele programmet klikk her.

Presentasjoner og foredrag

Tema 1: Reguleringer og utfordringer i tunnelsikkerhetsarbeidet

Tema 2: Menneskene i tunnelsikkerhetsarbeidet