AVLYST! Workshop om ny håndbok N601 Elektriske anlegg

  • Norway

 

AVLYST.

Vi planlegger et dialogmøte med Statens vegvesen hvor håndbok N601 Elektriske anlegg og håndbok N500 tunneler blir tema. Vi kommer tilbake med mer informasjon når tidspunktet er fastsatt.