Back to All Events

Årsmøte i Norwegian Tunnel Safety Cluster

Vi kunngjør med dette at årsmøtet for Norwegian Tunnel Safety Cluster.

Tidspunkt: onsdag 7. juni 2017, kl. 14:00
Sted: SASIRO (Møterom Valberget), Vagleveien 163, 4323 Sandnes

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være klyngeledelsen i hende innen 17. mai 2017. Disse sendes til e-post: helen@tunnelcluster.no.  

Innkalling og saksliste til årsmøtet sendes ut til klyngens deltakere innen utgangen av mai 2017.

Med vennlig hilsen
Klyngeledelsen

Later Event: June 7
Tunnelsafari - RYFAST