Business-people-under-atlas-made-of-business-words-000026342812_Full.jpg

Nettverksbygging

Arbeidet med å utvikle og styrke tunnelsikkerhetsklyngen vil pågå i mange år framover. Gjennom Arena-programmet har klyngen fått økonomiske muskler til å posisjonere seg både nasjonalt og internasjonalt. I tiden framover vil vi gjennomføre flereaktiviteter som vil bidra til å styrke nettverket og bygge en felles klyngekultur.

Internasjonalisering kan være vanskelig, og det er derfor viktig å styrke kompetanse og nettverk knyttet til dette. Klyngens internasjonale nettverk kan gi våre aktører tilgang til gjeldende forskningsfront, og det vil være en døråpner mot internasjonale partnere og markeder.