Aktører i klyngen

Store bedrifter

Acona AS www.acona.com omsetter for ca. 400 MNOK årlig, og eier blant annet Acona Flow Technology AS og Acona Innovation AS helt eller delvis. Selskapet er eid av Acona Holding AS. Selskapet er eksperter innenfor mange fagdisipliner og selger primært konsulenttjenester, med fokus på risikostyring, strømningsdynamikk (CFD), miljøstudier, boring & brønn og trening, sikkerhet og beredskap.

Align AS www.align.no som konsern omsetter for over 1000 MNOK og består av selskapene Eureka Pumps AS, Fire Protection Engineering AS, Sontum Fire & Safety AS, Origo Solutions AS og Align Nexus AS. Konsernet er en global leverandør av tekniske sikkerhets- og brann­slokkings­løsninger innen aktiv brannbeskyttelse, overvåkning, deteksjon, automasjon, kontrollsystemer og pumper.

Apply Sørco AS www.applysorco.no sysselsetter 685 årsverk hvor over 600 er ingeniører. Selskapet er 100 % eid av Apply AS.  Selskapets tjenester er i dag primært innenfor vedlikehold, modifisering og tilpasning innen olje og gass.

Apply TB AS www.applytb.no hadde en omsetning i 2014 på ca. 663 MNOK og er en teknisk totalentreprenør og servicebedrift innenfor fagene rør, ventilasjon, telekom, automasjon, energirådgivning, maritim elektro og elektro.

Autronica Fire & Security AS www.autronicafire.no er et internasjonalt selskap, med hovedkontor i Trondheim. Selskapet eies av United Technologies Corporation (UTC) og har mer enn 380 ansatte med erfaring fra utvikling, produksjon og markedsføring av brannsikkerhetsutstyr. Hovedfokus er på er på brannalarm, evakuering og slukking. Total omsetning er på ca. NOK 825 millioner.

Combitech AS www.combitech.no er et av Nordens største foretak innen teknologi-, utviklings- og virksomhetsrådgivning med 1 470 medarbeidere i Sverige, Norge og Finland. Selskapet kombinerer teknisk spisskompetanse med dyp bransjekunnskap og helhetsforståelse, og har spesielt fokus på risikostyring, miljø og sikkerhet.

DNV GL AS www.dnvgl.no sysselsetter over 15 000 årsverk globalt, og har til formål å sikre liv, verdier og miljø gjennom å gjøre virksomheter i stand til å fremme sikkerhet og bærekraft i deres aktiviteter. DNV GL er eksperter innen risikostyring, med aktiviteter innenfor sertifisering, klassifisering og teknisk rådgivning.

Dräger Safety Norge AS www.draeger.com er leverandør av livreddende og teknisk vernutstyr til industri, brann- og øvrige nødetater. Omsatte for 118 MNOK i Norge i 2014. Heleid av Drägerwerk AG & Co. KGaA.

Elcor AS www.elcor.no er ledende i Skandinavia innen elektro- og automasjonspaneler. Leverer til tunneler, maritim, offshore og landbasert industri. Omsetning i 2014 på 245 MNOK.

Firesafe AS www.firesafe.no omsatte i 2014 for 500 MNOK og sysselsetter 365 årsverk. Totalleverandør av brannsikring av bygg, offshore og tunnel. Dette innebærer passiv brannsikring, slukke- og ledesystemer. Selskapet er 100 % eid av Monstro AS.

Knowit AS www.knowit.no sysselsetter 1 900 spesialister fordelt på 7 datterselskaper, og er 100 % eid av Knowit Ab. Leverer tjenester innenfor programmering/apputvikling sammen med støtteprosesser som prosjektledelse og forretningsutvikling. Selskapet besitter også innovative løsninger innen tunnelbrannsikkerhet og software med integrering til kontrollsenter og nødetater.

Lloyd's Register Consulting – Energy AS: www.lr.org Omsetter for ca. 280 MNOK i Norge, og er 100 % eid av Lloyds Register Inspection Ltd. Selskapet har utstrakt kompetanse innenfor risikobasert styring, teknisk sikkerhet, konsekvensmodellering og programvare for risikostyring.

Multiconsult ASA www.multiconsult.no har en årlig omsetning på i underkant av 2 000 MNOK, og har eierskap inn i 6 andre selskap. Selskapet sysselsetter over 2 100 årsverk, og har sin spisskompetanse innen multifaglig rådgivning, design, prosjektering, arkitektur, prosjekt­oppfølging, ledelse, verifikasjon og kontroll.

Protan AS www.protan.no er et norsk industrikonsern som er verdensledende innen membranteknologi. Selskapet utvikler og produserer membraner, taksystemer, ventilasjons­systemer og tekniske tekstiler. Hovedkontoret er i Drammen, og selskapet har over 700 ansatte i 15 land, med en samlet omsetning på over 1,2 milliarder.

Rambøll www.ramboll.no en global samfunnsrådgiver innen bygg & arkitektur, transport, energi, vann, miljø & helse, olje & gass og management consulting. I Norge består selskapet av 1 400 medarbeidere fordelt på 20 kontorer. Virksomheten har totalt 12 800 medarbeidere lokalisert i 35 land.

Smartly AS: www.smartly.no tilbyr smarte løsninger for styring av varme, lys, dører, ventilasjon og andre viktige funksjoner i hjemmet. 100 % eid av Lyse AS og omsatte i 2015 for 230 MNOK.

Øglænd System AS www.oglaend-system.com ble etablert i Sandnes i 1977. Fra dag en har det vært selskapets mål å bli markedets ledende leverandør av multidisipline opphengssystemer, kabelstiger og kabelbaner. I dag er Øglænd System Group et internasjonalt konsern med 12 datterselskap og mer end 20 agenter spredt verden over. Selskapets tre fabrikker er lokalisert i Norge, Malaysia og Kina. Selskapet har i dag drøyt 400 ansatte på verdensbasis og omsatte i 2015 for 1,7 milliarder NOK.

 

Små og mellomstore bedrifter

Alf Lea & Co Brannvern AS www.alflea.no omsatte i 2014 for 21 MNOK og er en komplett leverandør av brannverns- og sikkerhetsutstyr og slokkeanlegg til industri, offshore og skip.

Astralution AS www.astralution.com er et nyoppstartet selskap som utvikler droneteknologi for industrien og leverer tjenester innen beredskap og visuell kommunikasjon.

Automasjon og Data AS www.automasjon.no ble etablert i 1991 som et programvarehus og har siden utviklet seg til å bli verdensledende innen MetOcean. Selskapet har spisskompetanse innen programmering og anvendelse av sensorer for måling og styring. Selskapet omsatte for 29 MNOK i 2014.

Bartec Technor AS www.bartec.no har spisskompetanse på elektroinstallasjoner til tøffe miljøer både offshore og onshore. Produktspekteret innbefatter bl.a. koblingsbokser, CCTV, konnektorer og varmekabler. Selskapet har 103 ansatte og en omsetning på 271 MNOK i 2015.

Blå Mediamentor AS www.blaa.com er et konsulentselskap med spisskompetanse i endrings­prosesser som leder til forbedret HMS. Dette innebærer kommunikasjon, opplæring og menneskelige faktorer i et sikkerhetsperspektiv, eksempelvis multilingvistisk kommunikasjon gjennom utvikling av intuitive skilt med symboler og film. Omsetning i 2014 på 7,8 MNOK.

Brann & Sikkerhets Service AS www.bss-as.no omsatte i 2014 for ca. 25 MNOK knyttet til salg og service av brann- og sikkerhetsutstyr.

Carbo Lucra AS er et nyetablert selskap med relevant teknologi for klyngen. 

Fire1 AS www.fire1.no omsatte i 2014 for 3 MNOK og utfører prosjektering og montering av brannforebyggende tiltak. Selskapet besitter spisskompetanse innen rømningsveimerking ved bruk av etterlysende produkter.

Fire Eater AS www.fire-eater.com er et dansk selskap med aktivitet i flere land som har som mål å bli en av verdens ledende leverandører av stasjonær brannsikring.

FREJA Transport & Logistics AS www.freja.com/no/ sysselsetter 130 årsverk og omsatte for 306 MNOK i Norge i 2014. En av Nordens største privateide transport- og logistikkvirksomheter med blant annet mer enn 1600 trailere i egne trafikker i hele Europa.

Informasjonskontroll AS www.ike.no ble etablert i 1969 og utvikler sikre og robuste IT- og kommunikasjonsløsninger. De første årene var Forsvaret og forsvarsindustrien viktige oppdrags­givere. Selskapet har alltid hatt nær kontakt med forskningsmiljøene og har gjennomført en rekke utviklingsprosjekter med avansert teknologisk og vitenskapelig innhold. Omsatte i 2014 for 16 MNOK.

Inventas AS www.inventas.no er et designbyrå som tilbyr designtjenester innen innovasjon, produktdesign, tjenestedesign og produktutvikling og simulering. Selskapets designmetodikk er basert på anerkjent innovasjonsprosess og erfaring fra over 2000 utviklingsprosjekt for gründere og for store internasjonale selskap.

KVS Technologies AS www.kvstech.no ble etablert i 2015 og leverer tjenester innenfor produktutvikling og engineering. Gjennom målrettet forskning utvikler KVS Technologies AS brannslukkingsroboter og fjernstyringsteknologi for fast stasjonering i kritiske tunneler.  

LESS AS www.less.no tilbyr en helhetlig løsning for optimalisert pasientevakuering under store ulykker og katastrofer. Omsatte i 2014 for ca. 4 MNOK.

Mediafarm AS www.mediafarm.no omsatte i 2014 for 15 MNOK. Selskapet har 20 års erfaring med utvikling av digital læring og scenariobasert simulering.

Mera AS www.mera.no driver tilstandsmonitorering og vedlikeholdsoptimalisering. Har utviklet en overvåkningsløsning som også evner å overvåke væske i bevegelse og gi kontinuerlige rapporter om status til et anlegg. Omsatte i 2014 for ca. 6 MNOK.  

Nokas BST AS www.nokas.no er et rådgivende ingeniørfirma med brann- og sikkerhetsteknikk, HMS-koordinatorrolle, byggekontroll og prosjekt og byggeledelse som arbeidsområde. Initiativtaker til EU-prosjektet «Tunnelsafe 2020». 16 ansatte.

Nordic Fire & Rescue Service AS www.nfrs.net omsatte i 2014 for ca. 11 MNOK og er engros for stasjonære brannbekjempingssystemer med trykkluftsskum. Har virksomhet i Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark.

Nordic Unmanned AS www.nordicunmanned.com er et nyoppstartet selskap som har spesialisert seg på fjernstyrt ubemannet overvåkingsteknologi og ubemannede systemer (Unmanned Ground Vehicles – UGV og Unmanned Aerial Vehicles – AUV).

Nortrain – Norwegian Drilling Academy AS www.nortrain.no omsatte i 2014 for 36 MNOK. Spisskompetanse i pedagogikk og simulering. Har til nå hatt offshoreutdanning på fagskolenivå innen boring, brønnservice, produksjon og havbunnsinstallasjoner.

Proactima AS www.proactima.no sysselsetter over 100 årsverk, og leverer konsulenttjenester innenfor risikostyring, beredskap, samfunnssikkerhet, prosjektledelse og media og kommunikasjon. Selskapet er eid av Proactima Holding AS og eier selv i datterselskapene Proactima Solutions AS, Proactima Project Services og Endswell AS.

Produkt og produksjonsutvikling AS har erfaring innen passiv brannbeskyttelse i tunneler. Omsatte i 2014 for 5 mill.

Rapp Bomek AS www.rappbomek.com omsatte i 2014 for 230 MNOK på produksjon og salg av branndører/vinduer/porter/luker i metall. Sysselsetter 106 mann og holder til i Bodø.

Roxel Group AS www.roxel.no er et konsern som består av selskapene Roxel Elektro AS, Roxel Hvac AS, Roxel Rental AS, Roxel Solutions AS og Roxel Energy AS. Omsatte i 2014 for 256 MNOK.  Selskapet har hovedkontor i Stavanger og har spisskompetanse innen elektro, automasjon, systemintegrasjon både offshore og onshore.

Safetec Nordic AS www.safetec.no tilbyr risikostyring- og sikkerhetsstudier innenfor O&G, maritim, transport, prosess/produksjon, energi og offentlige tjenester. Omsatte i 2014 for 184 MNOK.

Simsea AS www.simsea.no er et simulatorsenter som tilbyr tjenester innen simulering, 3d-modellering og beredskapstrening. Omsatte i 2014 for 38 MNOK.

Slip AS www.slip.no er en industridesigner med lang og bred erfaring, blant annet knyttet til utvikling av teknisk krevende utstyr til bruk både over og under vann offshore.

System og Sikkerhet AS www.s-o-s.no er en kompetansebedrift som tilbyr konsulenttjenester innen kvalitet, HMS og miljø med mål om å forenkle prosesser og systemer. Omsatte i 2015 for ca. 8 MNOK.

Technology Venture AS www.technology-venture.no investerer i muliggjørende teknologi som ofte kombinerer både ny software og hardware. Dette innebærer etablering av internasjonale partnerskap opp mot infrastruktur og internasjonal prosjektfinansiering. Omsatte for 1,5 MNOK i 2014.

Teknologisk Institutt AS www.teknologisk.no sysselsetter 200 ansatte og er en tverrfaglig kompetansebedrift med spisskompetanse innenfor materialteknologi, kalibrering, sertifisering og opplæring. Omsatte i 2014 for 272 MNOK.

Thermotex Lighting Systems AS www.thermotex.no leverer belysning, nødlys, samt brannisolasjon. Agentur for Thermotex i England, som gjennom en årrekke har utviklet ulike typer varmeløsninger for industri- og boligmarkedet.

Trafsys AS www.trafsys.no utvikler og leverer intelligente transportsystemer til samferdselsmarkedet. Omsatte i 2014 for ca. 80 MNOK.

Transportkompetanse Haugesund AS www.transportkompetanse.no er en nasjonal kompetanseleverandør til transport-, entreprenør- og logistikkbedrifter, med over 70 ansatte som pr. dags dato til sammen har oppfølging samt opplæring av over 17 500 lastebil- og buss­sjåfører. Omsatte i 2014 for 45 MNOK.

Vastveit Elektronikk AS www.vel.no ble opprettet i 1989 og er en utviklings- og reparasjonsbedrift innen elektronikk. Omsatte for 4 MNOK i 2014.

Velde Industri AS www.veldeas.no driver innen pukkverk, transport, ferdigbetong, gulvsliping, deponi, asfaltproduksjon og gjenvinning. I steinbruddet på Sviland i Sandnes har selskapet et av verdens mest moderne og miljøvennlige produksjonsanlegg for pukk, asfalt, betong og gjenvinning. Velde omsetter for 400 millioner og har 150 ansatte.

Viza Verde AS er et nyetablert foretak med spesialisering innen utvikling og drift av systemer for visualisering, kontroll og reduksjon av energiforbruk.

Waterwall AS www.waterwall.no er et nyetablert foretak med innovative løsninger for brannsikring av tunneler. Patenterte vanndyser for effektiv brannsikring.

Zaptec AS www.zaptec.no ble etablert i 2012 med ny teknologi basert på 10 års forskning og utvikling innenfor superkompakte og sikre transformatorer.

 

FoU miljøer

Helse Stavanger HF – Stavanger Universitets­sjukehus (SUS) www.sus.no har en omfattende forsknings- og undervisnings­virksomhet, og driver blant annet forskning på helsemessig beredskap gjennom Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter – RAKOS. RAKOS var med i EU-porsjektet BRIDGE (http://www.bridgeproject.eu/en) sammen med bl.a. SINTEF og VHS Hagerbach, samt ti andre internasjonale aktører. Prosjektet ble avsluttet i 2015, og flere «concept case» utvikles videre. Noen av disse er aktuelle for bruk ved tunnelhendelser.

Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) www.hsh.no driver med forskning innenfor samfunnssikkerhet og beredskap med særskilt fokus på teknisk sikkerhet (ulmebrann og tunnelbrann) og bedre håndtering av maritime operasjoner. HSH er den eneste høgskolen i landet som tilbyr treårig branningeniør­utdanning for byggenæringen og olje- og gassindustrien. Fra studieåret 2015/2016 tilbyr HSH, som én av kun åtte utdanningsinstitusjoner i verden, en mastergrad i brannsikkerhet.

International Research Institute of Stavanger (IRIS) www.iris.no samarbeider med UiS gjennom SEROS. IRIS har i en årrekke drevet med variert sikkerhetsforskning rettet mot en rekke deltakere og sektorer, som for eksempel petroleumsindustrien, trafikk og transport samt bygg og anlegg

Uni Research Polytec AS www.polytec.no har lang erfaring innen risiko og sikkerhet, metocean, anvendt fysikk og strømningsmodellering av gass og røyktransport. Instituttet har gjennom mange års samarbeid med næringsaktører opparbeidet en god innsikt i hvilken farer det er forbundet med oppbevaring, prosessering og frakt av hydrokarboner og andre risikofylte operasjoner, og er dermed i stand til å hjelpe sine kunder med å finne kostnadseffektive løsninger som hindrer/motvirker unødvendig skade og tap av liv.

Universitetet i Stavanger (UiS) www.uis.no har drevet forskning og undervisning i sikkerhetsfag i mer enn 30 år, og etablerte i 2009 et senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS).  SEROS dekker et stort spenn av forskningsaktiviteter, fra risikoanalyse og styring av sikkerhet i organisasjoner til skadestedsledelse, ulykkesgranskning, læring og internasjonale kriser. Innenfor dette feltet tilbyr UiS kurs på bachelor-, mastergrads- og ph.d.-nivå

Validé AS www.valide.no er ansvarlig for forskningsbasert innovasjon, utøver idekvalifisering, rettig­hets­avklaring og kommersialisering. Validé er ansvarlig for regionens inkubator­virksomhet, utfører akseleratorprosesser og har pre-såkornfond for investering i tidligfase start-ups, samt bistår nye og etablerte bedrifter i søknads- og prosjektutvikling.

 

Offentlige aktører og nødetater

Karmøy kommune www.karmoy.kommune.no

NHO Logistikk og transport region Rogaland www.nholt.no

Randaberg kommune www.randaberg.kommune.no

Rennesøy kommune www.rennesoy.kommune.no

Rogaland brann og redning IKS www.rogbr.no

Rogaland fylkeskommune www.rogfk.no

Sandnes kommune www.sandnes.kommune.no

Stavanger kommune www.stavanger.kommune.no

Sør-Vest politidistrikt www.politi.no