rosanalyse tforbindelsen.JPG

Myndighets- og kundekontakt

Bedriftene i klyngen har mange felles utfordringer med tanke på et krevende regelverk, krevende kunder og en krevende konkurransesituasjon.  

I NTSC får bedriftene mulighet til å dele erfaringer og delta på møteplasser der store kunder som Statens vegvesen, Nye Veier AS, Jernbaneverket og nødetatene vil bli invitert.

Klyngen vil jobbe aktivt inn mot sentrale myndigheter og de store offentlige kundene i samferdselsektoren for at rammebetingelsene for våre medlemmer skal bli best mulig. NTSC kommer også til å jobbe inn mot viktige høringer som Nasjonal transportplan, og høringen som omhandler relevante forskrifter og regelverk.