1vri_logo.jpg.jpg

Kompetansemegling

NTSC samarbeider med VRI Rogaland, som har en egen satsing på tunnelsikkerhet. Gjennom VRI Rogaland har klyngen tilgang til flere virkemiddler som kan benyttes til å gjennomføre prosjekter og aktiviteter. VRI kompetansemeglere kan hjelpe våre medlemsbedrifter å søke midler til utviklings- og innovasjonsprosjekter og koble dem opp mot aktuelle kunnskapsmiljøer.