Fire-fighting-000026674054_Full.jpg

Testing og utprøving

I en utviklingsfase vil det være nødvendig å få tilgang til infrastruktur for utprøving og testing av ny teknologi. Noe av utprøvingen og testingen kan gjøres lokalt i SASIRO og hos våre medlemsbedrifter eller hos en av våre FoU-aktører.  

I andre tilfeller vil det være behov for å utføre større tester i for eksempel Runehammartunnelen i Åndelsnes, eller hos internasjonale test- og forskningsmiljø for å få verifisert ny teknologi. NTSC har et godt nettverk og kan hjelpe våre medlemmer til å få tilgang til nasjonale og internasjonale forsknings- og testfasiliteter.