Norwegian Tunnel Safety Center

Norwegian Tunnel Safety Cluster ønsker å etablere fasiliteter for forskning, utvikling, demonstrasjon og læring, med et hovedfokus på trening på taktikk og utførelse i praksis, for brannmannskap og Incident Command.

Norwegian Tunnel Safety Center: NTSC ønsker å opprette et senter som kan fungere som et sted der  kommandopersonell og brannmannskap kan trene på grunnleggende ferdigheter for søk, redning og brannslukkingsarbeid i tunnel.  (Foto: Arild P. Søvik)

Disse tunnelfasilitetene vil utstyres med infrastruktur og installasjoner som er spesialdesignet for forskning og utvikling. Senteret vil ha en geografisk og akademisk tilknytning til Universitetet i Stavanger, i tillegg til næringslivet, bestående av blant annet industrielle interessenter.

Incident commands trenger kunnskap om tunneler og tunnelbranner, i tillegg til kunnskap om taktiske disposisjoner av mannskap og team. IC må ta de riktige beslutningene i en svært krevende situasjon, både når det gjelder informasjonstilgang, kompleksitet i konstruksjoner og risiko.

Brannmannskapet må utføre taktisk krevende arbeid i mer eller mindre ukjente omgivelser, sammenliknet med daglige utfordringer i industrier og bygninger. Det er avgjørende for utfallet at brannmannskapet har den grunnleggende treningen i taktisk metodikk for å samle informasjon, gjøre søk og redning, og brannslukking i tunneler. 30 timers grunnleggende trening i tunnelredning og brannslukking er betraktet som et grunnleggende kurs i Europa.

 

I senere år har vi erfart store branner i norske veitunneler, branner som raskt kunne ha resultert i tragedier med flere omkomne. I Europa har man sett slike tragedier. Læring og påfølgende arbeid viser at det er avgjørende for utfallet av slike hendelser at alle involverte er godt forberedt.

Samtidig ser vi at tunneler, som har blitt en såpass viktig, kompleks og sårbar del av vår infrastruktur, har flere svakheter med tanke på pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikehold og sikkerhet. Derfor er det av sentral verdi å legge til rette for forskning og utvikling som igjen baner vei for at industrien kan tilby pålitelige, tilgjengelige, vedlikeholdsvennlige og sikre konstruksjoner og installasjoner.

Målet er å være i stand til å fullføre grunnleggende trening for 1500 deltakere i året, bestående av kommandopersonell og brannmannskaper. Fasilitetene vil tilby en infrastruktur og utforming som legger forholdene til rette for testing og demonstrasjoner av teknologi, resultater fra forskning, i tillegg til løsninger som er utviklet gjennom industrielle samarbeid.

Øvelse gjør brannmester: Tunnelfasilitetene vil legge til rette for mer kompetanse blant brann- og redningsarbeidere, noe som det er stort behov for ved norske tunneler. (Foto: Arild P. Søvik)

© Copyright 2019: Norwegian Tunnel Safety Cluster.

 

Besøksadresse: Validé AS, Ipark/Måltidets Hus,

Richard Johnsens gate 4, 4021 Stavanger


PERSONVERNERKLÆRING