Bli deltaker

For å bli medlem må du representere en bedrift eller organisasjon med kompetanse og/eller teknologi som er relevant i tunnelmarkedet.

 

Norwegian Tunnel Safety Cluster er tatt opp i og mottar støtte fra det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. I 2019 mottar vi 2,8 millioner kroner i støtte, og dette beløpet må matches av deltakerne i klyngen gjennom kontantinnskudd i form av deltakeravgift og egeninnsats i form av timer (deltakelse på møter, arrangementer, osv.). Medlemsavgiften til Norwegian Tunnel Safety Cluster fastsettes av styringsgruppen i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen.  

For 2020 har årsmøtet fastsatt følgende medlemsavgift basert på bedriftens størrelse: 

  • 5 000 kroner eks. mva (1-9 ansatte)

  • 10 000 kroner eks. mva (10 - 25 ansatte)

  • 15 000 kroner eks. mva (26 - 99 ansatte)

  • 20 000 kroner eks. mva (100 + ansatte)

Medlemsavgiften for offentlige aktører, forsknings- og utviklingsaktører og innovasjonsmiljø vil i 2020 være 15 000 kroner. 

Kontakt oss dersom du lurer på noe knyttet til deltakelse og medlemsavgiften.

Søknad om opptak i

Norwegian Tunnel Safety Cluster

© Copyright 2019: Norwegian Tunnel Safety Cluster.

 

Besøksadresse: Validé AS, Ipark/Måltidets Hus,

Richard Johnsens gate 4, 4021 Stavanger


PERSONVERNERKLÆRING