OM OSS

Norwegian Tunnel Safety Cluster (NTSC) er den ledende klyngen for nye smarte, sikre og miljøvennlige løsninger for tunneler. Klyngen skal styrke medlemmenes muligheter for kommersialisering av nye løsninger, og vår ambisjon er å bygge et økosystem som legger til rette for samarbeid og innovasjon på tvers av virksomheter, og gir grobunn for ny innovasjon, forskning og utvikling.

 

 

NTSC skal bidra til sikrere tunneler og færre ulykker. Dette er viktig for trafikantene, for brann- og redningsmannskapene, for transportnæringen og hele lokalsamfunn. Skal vi få til dette, må vi samarbeide og vi må lære på tvers av tradisjonelle bransjer og sektorer. Vi har behov for ny teknologi og ny kunnskap.


Og vi har ingen tid å miste!

Hovedmål

Vi skal utvikle en innovativ og bærekraftig klynge for bedrifter som vil kommersialisere løsninger for bedre tunnelsikkerhet på det nasjonale og internasjonale markedet.

Vår visjon

Klyngen skal være en ledende global aktør innen tunnelsikkerhet innen 2025.

Vårt team

Klyngeteamet

Tlf: +47 472 62 374

E-post: helen@tunnelcluster.no 

Daglig leder - CEO

Helen Roth

Tlf: +47 906 32 906

E-post: olav@tunnelcluster.no 

Prosjektutvikler FoU

Olav Mellemstrand

Tlf: +47 947 84 599

E-post: randi@tunnelcluster.no

Prosjektmedarbeider - arrangmenenter

Randi Torgersen

Tlf: +47 411 65 029

E-post: fredrik@valide.no

VRI kompetansemegler

Fredrik Fjellså

Tlf: +47 951 51 892

E-post: therese@valide.no

Prosjektleder Digitalisering

Therese Oppegaard

Tlf: +47 982 98 200

E-post: atle@tunnelcluster.no 

Forretningsutvikler

Atle Riskedal

Tlf: +47 920 14 134

E-post: ellen@tunnelcluster.no

Prosjektmedarbeider -kommunikasjon

Ellen Granlund

Styret

Leder, teknologi

Roxel Infra AS 

Sigve Sandvik

Utbyggingsleder

Nye Veier AS

Anne Stine Johnson

Forsker

RISE Fire Research

Are W. Brandt

Sjefsforsker

SINTEF

Eivind Grøv

Regiondirektør

FREJA Transport & Logiscs AS

Jan Håvard Hatteland

Leder, drift og vedlikehold

RISA AS

Erlend Aksnes

Brann- og redningssjef

Rogaland brann og redning IKS

Nils-Erik Haagenrud

© Copyright 2019: Norwegian Tunnel Safety Cluster.

 

Besøksadresse: Validé AS, Ipark/Måltidets Hus,

Richard Johnsens gate 4, 4021 Stavanger


PERSONVERNERKLÆRING