Prosjekter

Norwegian Tunnel Safety Center

Norwegian Tunnel Safety Cluster ønsker å etablere fasiliteter for forskning, utvikling, demonstrasjon og læring, med et hovedfokus på trening av taktikk og utførelse i praksis, for brannmannskap og Incident Command.

Virtuell tunnel

Norwegian Tunnel Safety Cluster har fått 1 mill. kroner av vekstfondet til Stavanger Kommune til utvikling av et virtuelt tunnellaboratorium. Dette legger til rette for at man kan oppholde seg og se installasjonene i et natur miljø og størrelsesforhold.

Kompetanseløft tunnelsikkerhet er et tverrfaglig prosjekt som er finansiert av Forskningsrådet. Flere organisasjoner, bedrifter og forskningsmiljø går sammen for å søke de beste løsningene for sikrere tunneler.

Tunnelinkubator

Tunnelinkubatoren er et prosjekt finansiert av Rogaland Fylkeskommune for å utvikle Norwegian Tunnel Safety Cluster til et arnested for selskaper med dristige innovasjon og internasjonalt vekstpotensial.

Klynge-til-klynge-prosjektet gjennomføres i samarbeid med en dansk klynge og et dansk bedriftsnettverk. 

I samarbeid med Smart City Innovation Cluster lanserer vi vekstprogrammet "Gründere i vekst". Dette programmet har som målsetting å hjelpe gründerbedrifter til raskere vekst.   

Standardtunnelen

Standardtunnelen er et nytt prosjekt som klyngen starter opp våren 2018. Prosjektet fokuserer på utvikling, forbedring og standardisering av metoder og teknologi for bedre operasjon og sikkerhet av tunneler.

© Copyright 2019: Norwegian Tunnel Safety Cluster.

 

Besøksadresse: Validé AS, Ipark/Måltidets Hus,

Richard Johnsens gate 4, 4021 Stavanger


PERSONVERNERKLÆRING