Subsea Tunnels

«Subsea Tunnels»  er et klynge-til-klynge-prosjekt, et initiativ som retter seg mot små og mellomstore bedrifter. Målet er å kaste lys over internasjonale markedsmuligheter som eksisterer i kjølvannet av de store tunnelutbyggingene i senere tid.

Gjennom det transnasjonale initiativet Baltic Sea Region (BSR) Innovation Express, fikk Norwegian Tunnel Safety Cluster tildelt 250 000 kroner til prosjektet. I samarbeid med den danske klyngen InnoGYG og Innovasjonsnettverket Femern Belt, er «Subsea Tunnels» et dansk-norsk prosjekt som sammen tar sikte på markedsutvikling, nettverksbygging og kompetanseformidling på tvers av landegrenser.

Femern Sund Bælt er et stort tunnelprosjekt som nå planlegges for fullt - en 18 kilometer lang undersjøisk tunnel, med både vei og bane, som skal gå mellom Danmark og Tyskland. Her hjemme har vi også fått god erfaring og kompetanse på å bygge lange undersjøiske tunneler. og flere av klyngedeltakerne er involvert i Ryfast-prosjektet. Prosjektet består dermed av studieturer til spennende og aktuelle testfasiliteter i Norge og Danmark. I forlengelsen av et slikt prosjekt, vil det også være naturlig å se på mulighetene for å igangsette nye forsknings- og utviklingsprosjekt med sikte på EUs Horizon 2020-program.

 

Er du interessert i å vite mer, eller ønsker å delta i prosjektaktiviteter, kan du kontakte klyngeleder Helen Roth på e-post helen@tunnelcluster.no

© Copyright 2019: Norwegian Tunnel Safety Cluster.

 

Besøksadresse: Validé AS, Ipark/Måltidets Hus,

Richard Johnsens gate 4, 4021 Stavanger


PERSONVERNERKLÆRING