Våre tjenester

Norwegian Tunnel Safety Cluster skal være en pådriver for nye prosjekter som våre medlemmer og fellesskapet kan dra nytte av. Klyngen skal gjennom sine tjenester tilrettelegge for samarbeid på tvers av virksomheter, og styrke medlemmenes mulighet for kommersialisering av nye løsninger.

Ro8hbTfk.jpg
Prosjektutvikling

NTSC tilbyr rådgivningstjenester rettet mot SkatteFUNN, miljøteknologi, innovasjonskontrakter, bedriftsnettverk og Norsk forskningsråd-program.

iStock-917493152.jpg
Internasjonalisering

NTSC kan bidra med rådgivning for å søke internasjonale støtteprogrammer, blant annet mot EU programmer som Horizon 2020. Klyngen tilbyr også eksportprogrammer i samarbeid med partnere.

growth.jpg
Vekstprogram

Sammen med Smart City Innovation Cluster tilbyr vi vekstprogrammet "Gründer i vekst". Programmet har som målsetting å hjelpe gründerbedrifter til raskere vekst.

© Copyright 2019: Norwegian Tunnel Safety Cluster.

 

Besøksadresse: Validé AS, Ipark/Måltidets Hus,

Richard Johnsens gate 4, 4021 Stavanger


PERSONVERNERKLÆRING