Virtuell tunnel

Norwegian Tunnel Safety Cluster tar sikte på å utvikle et virtuelt tunnellaboratorium, der man kan oppholde seg og teste ut installasjoner i virkelighetsnære omgivelser.

Den intense utviklingen som har funnet sted innen teknologier som trengs for å skape en kunstig eller virtuell virkelighet, har åpnet nye dører for samfunnet vårt - både på barnerommet og i stuene våre. VR-teknologien gir imidlertid også uante muligheter i arbeidet med bedre tunnelsikkerhet.

Det er gjennom Stavanger kommunes vekstfond at NTSC har mottatt 1 million kroner for å utvikle en virtuell tunnel. Tunnellaboratoriet vil være en arena som legger til rette for nye måter å drive innovasjonsrettet arbeid på, som gjør det mulig for bedriftene å kunne designe, 

utvikle, teste og demonstrere ny teknologi i kompekse systemer. I tillegg til dette, vil også anlegget kunne tas i bruk til opplæring, trening og øvelser. 

 

Særlig vil en slik virtuell tunnellaboratorum være god butikk for små og mellomstore bedrifter, som gjerne mangler de finansielle musklene som må til for å kjøpe inn VR-teknologi for eget bruk. Gjennom klyngen vil disse - og de større bedriftene - kunne nyttiggjøre seg av en fullskala tunnelsimulering.

Les mer om Virtuell tunnel og de andre prosjektene som har fått støtte fra Stavanger kommunes vekstfond her.

© Copyright 2019: Norwegian Tunnel Safety Cluster.

 

Besøksadresse: Validé AS, Ipark/Måltidets Hus,

Richard Johnsens gate 4, 4021 Stavanger


PERSONVERNERKLÆRING